»Ana Sayfa  »Hakkımızda  »Belgelerimiz  »Uygulamalar  »Kullanılan İlaçlar  »Ekipmanlar  »Fümigasyon  »İletişim
Hizmet Alanlarımız
  »Konut - Daire - Ev ilaçlama
  »İşyeri İlaçlama
  »Fabrika İlaçlama
  »Apartman - Site İlaçlama
  »Bodrum - Çatı İlaçlama
  »Fırın - Lokanta - Gıda
  »Otel - Pansiyon İlaçlama
  »Villa ilaçlama
  »Hastane ilaçlama
  »Eğitim Kurumları ilaçlama
Fümigasyon
FÜMİGASYON: Böcekleri yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemlerinde ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortama (Belirli bir ısıda ve belirli miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde ( fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

FÜMİGASYONUN GAYESİ VE ÖNEMİ: Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer metaryalleri zararlı etmenlerden arındırarak, bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir. Bu işlem insektisit, fungusit, nematosit ve akarisitlererle mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde başvurulan son çaredir. İşte bu gaye ile yapılan fümigasyon işleminin yapısındaki olumlu ve olumsuz esasları şöyle izah edilebilir.

Olumlu yönleri:

a) Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması

b) Difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfus edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması.

c) Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması.

d) Kısa sürede büyük miktarlardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlaması

e) Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve işgücü gereksinimi

F) Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması

Olumsuz yönleri:

a) Taşındıkları kapları ve uygulandıkları ortama aşındırıcı etki yapmaları

b) Uygulandıkları ürünlerle sabit bileşimli ve istenilmeyen kalıntılar yapmaları

c) Canlı bitkilerde bozulmalara ve üretim materyallerinde (Tohum v.b. gibi) çimlenme kayıplarına neden olmaları

d) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı olmaları

e) İnsanlar üzerinde yüksek toksik etkide bulunabilmeleri.

FÜMİGANT:
Fümigasyon işleminde kullanılarak kapalı bir yere sevk edilen ve (Zehirli) gaz halinde zararlı etmenleri imha edebilen katı, sıvı ve gaz durumundaki kimyasal maddelerdir.

Fümigantlar tesirlerini ya sinir sistemine etkili olma veya canlı hücre protoplazmasının oksijen alıp vermesinde görevli hayati önemdeki oksidase, peroksidase ve reduktase gibi enzimlere etki ederek solunuma engel olmak suretiyle yaparlar.

Fümigasyon işleminde kullanılan fümigantlarda genel olarak şu özellikler bulunmalıdır.

1. Kolayca gaz haline geçebilmelidirler

2. Yüksek nüfus kabiliyetine sahip olmalıdırlar.

3. Gıda maddelerinin kalitesini ve tohumların çimlenme gücünü bozmamalıdırlar.

4. Gazlanma süresinin sonunda zehirli bir kalıntı bırakmadan etkisi çabuk kaybolmalıdır.

5. Kolay patlayıp ateş almamalıdır.

Bu özelliklere sahip olmasını istediğimiz fümigantların aktivitelerine etkili olan bir takım faktörlerin bilinmesinde yarar vardır. Bu özellikler iki grupta toplanabilir.
-Fümigantların buharlaşma özelliği
-Fümigantların yayılma ve nüfus özelliği

FÜMİGASYONA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER.
Başarılı bir fümigasyon işlemi yapabilmek için, bu işleme etkili olan faktörleri ve bu faktörlerin niteliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu faktörleri şu şekilde sıralıyabiliriz.

1. Mücadele edilen zararlı etmenin cinsi ve bulunduğu özel şartlar.

2. Sıcaklık.

3. Gazlanma süresi (Fümigasyon süresi)

4. Fümige edilen materyalin niteliği.

FÜMİGASYONDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Dikkat! Fümigasyon işlemini sadece ve sadece yetki belgesi olan kişiler yapabilir. Ayrıca hayati tehlike taşıyan fümigasyon işleminin yetkili 2 operatör tarafından yapılması gerekmektedir. Her hangi bir gaz kaçağı, zehirlenmeye karşı diğer operatör duruma müdahale edebilir.

-Yer iyi seçilmelidir.

-Gerekli araç ve gereçler eksiksiz olmalıdır.

-Kullanılacak fümigantların özellikleriyle, materyalin yapısı iyi bilinmelidir.

-Ürün ile kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.

-Fümigasyon metodunun tesbitinde, zararlı etmenin türü, materyalin ve çevrenin ısısı, gazlanma süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

-Fümigasyonda kullanılan fümigantlar zehirli olduklarından gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Gaz maskesi, süzgeci, hava tüpü, ve gaz kaçağını tesbit edecek dedektör aleti çalışır durumda olmalıdır.

-Herhangi bir zehirlenme olayında ne gibi tedbirlerin alınacağı önceden planlanmalıdır. Örneğin hastahane ve itfaiye telefon numaraları bilinmelidir.

-Fümigasyon sırasında sigara içilmemeli ve her hangi bir şey yenilmemelidir.

-Zemin tercihan şaplı beton olmalı. Toprak ise gazın sızmaması için taban kısmına kraft kağıdı ya da naylon konulmalıdır.

-Vantilatör, aspiratör ve ısıtıcılar gibi fümigasyon esnasında kullanılacak aletler önceden çalıştrılıp kontrol edilmelidir.

-Çeşitli yapıdaki ürünler (Unlu, yağlı maddeler, teksir maddeleri (Ekim ve dikimde kullanılan tohum, fide, fidan, aşı kalemi, çelik, soğan, yumru, gibi üreme ve çoğaltma niteliğine sahip canlı karekterdeki materyal) bir arada fümige edilmemelidir

-Canlı bitkilerin fümigasyonunda bilinmesi gereken hassasiyata uyulmalıdır.

-Fümigasyon başlayınca , fümigasyon sahasının görülebilen yerine tehlikeyi belirten uyarı levhaları konulmalı, en iyisi bir bekçi görevlendirilmelidir.

-Fümigasyon uygulaması bitirilince zehirli kalıntıların giderilmesi için el ve yüz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.

- Fümigasyondan sonra resmi olarak istenilen tüm tutanak ve raporlar yazılmalıdır.

Fümigasyonda kullanılan fümigantlar sıcakkanlılar için zehirli olduğundan, uygulamaları esnasında gerekli koruma tedbirleri alınmadığı zaman zehirlenme olayları meydana gelebilir. Belirtilerin bilinmesi, ilk yardım tedbirleri ile sadece fümigasyonda değil, tarım ilaçları kullanıyorsanız mevcut antidotlarını bilmeniz gerekir.

Zehirlenmelerde genel olarak şu belirtiler görülür.

Baş ağrısı ve dönmesi. Solunum yetersizliğ. Bulantı ve kusma. Çift ya da bulanık görme. Karın sancısı ve ishal. Kulak çınlaması. Boğaz kuruması. Titreme. Yorgunluk hissetme. Sendeleyerek yürüme, baygınlık. Zihin karışıklığı ve konuşma güçlüğü, dalgınlık. İştah azalması. Dilde yanma hissi ve ağızda madeni bir tat.

Bu belirtilerden biri veya bir kaçı görülen kişiye zaman geçirmeden ilk yardıma başlanmalıdır. Kullanılan fümigant iyi bilinmelidir. Zira müdahale fümiganta göre özellikler gösterecektir.

BİZDEN HABERLER

  »İş Yerinizin İlaçlaması için bizi arayın


HAVA DURUMU
BURSA
TCMB KURLARI
22/03/2023 Alış(TL) Satış(TL)
USD 18.9881 19.0642
EUR 20.3951 20.4769
GBP 23.2147 23.3871
JPY 14.2990 14.5020
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaretçi 1
Toplam Ziyaretçi 126029